Lue lisää:

• datapalautus »
Tiedot ta­kai­sin vi­oit­tu­neil­ta tal­len­nus­vä­li­neiltä!

• datan tuhoaminen »
Lopulli­ses­ti eroon luot­ta­muk­sel­li­sis­ta tie­doista!

• tie­to­tur­va »
Tie­to­tur­va ja gdpr - Si­nun ja asi­ak­kait­te­si par­haaksi!

• konsultointi »
Apua lait­teisto- ja oh­jel­mis­to­han­kin­toihin!

• mikrotuki (Etänörtti) »
Asen­nuk­sia ja eri­lais­ten on­gel­mi­en rat­kon­taa - myös etänä!

• kotisivut »
Sivu­jen teko ja yl­lä­pi­to niin yri­tyk­sil­le kuin yh­dis­tyk­sil­le­kin!

Datan tuhoaminen

Tiesitkö, että tiedoston poistaminen, tallennusvälineen alustaminen eli "formatointi" ja sen osioiminen eli "partitiointi" eivät tuhoa aiemmin tallennettua dataa? Tieto kyllä poistuu näkyvistä eikä sitä välttämättä saa käyttöjärjestelmän vakiotyökaluilla palautettua enää takaisin, mutta vähänkin enemmän alaan perehtynyt henkilö voi ainakin osan saada palautettua takaisin.

Toisinaan ihmiset sanovat, että heillä kaikki tieto tallennetaan keskitetysti esimerkiksi pilveen tai yrityksen omalle palvelimelle. Tämä on varmuuskopioinnin ja tiedon ylläpidon kannalta hyvä asia, mutta tietoturvan suhteen tilanne ei oleellisesti muutu. Kun tiedostoa katsellaan tai muokataan, siitä tyypillisesti ladataan työstettävä kopio paikalliselle työasemalle. Tallennuksen yhteydessä pilvessä oleva versio vain synkronoidaan ajan tasalle.

Miten toimit, kun on aika laittaa aikansa palvellut tietokone kierrätykseen? Jos koneella on käsitelty yrityssalaisuuksia tai muuten luottamuksellista tietoa, et varmasti halua tiedon päätyvän vääriin käsiin. Tiedot on tuhottava tietoturvallisesti.

IT-tykki Mikko Aaltonen auttaa, kun tiedosta on päästävä lopullisesti eroon! Käytössä on ns. "Peter Gutmannin menetelmä", joka toimii seuraavasti:

1) - tallennusväline alustetaan.
2) - kirjoitetaan 4 kertaa tyhjää koko levy täyteen.
3) - kirjoitetaan 27 kertaa eri merkkijonoja levy täyteen.
4) - kirjoitetaan 4 kertaa tyhjää koko levy täyteen.

Tämä on käsittely, jonka jälkeen levyltä ei ole enää mahdollista palauttaa mitään edes laboratorio-olosuhteissa. Levy säilyy kuitenkin vielä käyttökelpoisena, joten sen valintansa mukaan ottaa uudelleen käyttöön tai kierrättää eteenpäin.

Mikäli pykälää kevyempi ja nopeampi käsittely riittää, Gutmannin metodi jätetään huomiotta. Silloin ylikirjoituskertoja vähennetään kolmeen tai seitsemään kierrokseen. Nämä vaihtoehdot ovat yleensä riittäviä, jos tallennusvälineellä ei ole valtiosalaisuuksia tai muuten tulenarkaa tietoa.

Levy voidaan myös porata ja vasaroida rikki. Tämän jälkeen levyä ei tietenkään pysty enää käyttämään, vaan se on toimitettava sähkölaitteita tai elektroniikkaromua vastaanottavaan kierrätyspisteeseen. Fyysisen tuhoamisen jälkeen on teoreettinen mahdollisuus, että laboratorio-olosuhteissa data voidaan vielä palauttaa, mutta kotikonstein se ei onnistu, ei edes keskivertoyrityksen kalustolla.

Tapauskohtaisesti sovitaan, palautetaanko tallennusväline datantuhoamisen jälkeen asiakkaalle vai toimitetaanko se kierrätykseen.