Lue lisää:

• datapalautus »
Tiedot ta­kai­sin vi­oit­tu­neil­ta tal­len­nus­vä­li­neiltä!

• datan tuhoaminen »
Lopulli­ses­ti eroon luot­ta­muk­sel­li­sis­ta tie­doista!

• tie­to­tur­va »
Tie­to­tur­va ja gdpr - Si­nun ja asi­ak­kait­te­si par­haaksi!

• konsultointi »
Apua lait­teisto- ja oh­jel­mis­to­han­kin­toihin!

• mikrotuki (Etänörtti) »
Asen­nuk­sia ja eri­lais­ten on­gel­mi­en rat­kon­taa - myös etänä!

• kotisivut »
Sivu­jen teko ja yl­lä­pi­to niin yri­tyk­sil­le kuin yh­dis­tyk­sil­le­kin!

Konsultointi

Onko edessä suuren tai pienen päätöksen tekeminen? Pitäisikö uusia koko toiminnanohjausjärjestelmä tai kenties ostaa myyntipäällikölle uusi läppäri? Ovatko yrityksen kokoluokka huomioiden käytössä hinta-laatusuhteeltaan paras virustorjunta? Miten valinnassa pitäisi painottaa pilvipalveluita, avointa lähdekoodia, tietoturvaa tai älypuhelimen käyttöjärjestelmää?

IT-tykki Mikko Aaltonen on erään asiakkaan määritelmän mukaisesti "suomi-nörtti-suomi -sanakirja". IT-tykki puhuu asiakkaittensa kanssa selkosuomea ja ohjelmisto- tai laitetoimittajien kanssa alan jargonia. Tällä voidaan varmistaa, ettei myyjä pääse myymään ilmaa, vaan kaikki tarpeeton karsitaan pois.

Suurten hankintojen osalta voidaan edetä esim. seuraavalla tavalla:

  1. Tehdään tarvekartoitus: mitä on saatava uutta, mitä nykyisestä on muokattava ja mistä tarpeettomista tai haitallisista ominaisuuksista on päästävä eroon.
  2. Varmistetaan, voidaanko muutostarpeet toteuttaa käytössä olevan ratkaisun käyttötapoja vaihtamalla vai onko pakko hankkia uusi järjestelmä.
  3. Jos nykyisen järjestelmän käyttöä säätämällä ongelmat saadaan korjattua, muutokset dokumentoidaan ja toteutetaan. Työ päättyy siihen. Jos muutokset eivät ole mahdollisia, jatketaan tätä listaa eteenpäin.
  4. Uusille järjestelmille etsitään vaihtoehtoja ja pyydetään niiden toimittajilta tarjouksia.
  5. Saadut tarjoukset käydään läpi ja niiden pohjalta voidaan valita esim. 2-4 parasta tarkempaa tutustumista varten. Tilanteesta riippuen voidaan pyytää esimerkiksi demotunnuksia, esittelykäyntiä tai etäpalaveria.
  6. Tutustumisvaiheen jälkeen käydään tarjoukset vielä läpi ja tehdään päätös, mitä ratkaisua lähdetään viemään eteenpäin ja mikä tarjous hyväksytään.
  7. Käyttöönotto. Järjestelmän laajuudesta, aiempaan järjestelmään kertyneen aineiston määrästä, käyttäjien lukumäärästä ja monista muista seikoista riippuen tähän voi sisältyä esimerkiksi aineistosiirto, käyttäjätunnusten luonti ja käyttökoulutus.

IT-tykki Mikko Aaltonen voi olla sopimuksen mukaan koko projektin vetäjänä tai konsultoida yksittäisten vaiheiden läpivientiä. Projekti voidaan tehdä tuntityönä tai urakkahinnalla.

Yllä oleva runko oli esimerkki siitä, miten projekti voisi edetä. Käytännössä kaikki projektit ovat niin yksilöllisiä, ettei niitä voi niputtaa ja esittää yksityiskohtaista kaaviota etenemisestä. Samoin IT-tykin osuus vaihtelee projekteittain; joskus mennään Avaimet käteen -periaatteella alusta loppuun, joskus pyydetään osallistumaan vain tietyn osa-alueen hoitamiseen. Kaikki suuret ja pienet hankkeet kiinnostavat!