Lue lisää:

• datapalautus »
Tiedot ta­kai­sin vi­oit­tu­neil­ta tal­len­nus­vä­li­neiltä!

• datan tuhoaminen »
Lopulli­ses­ti eroon luot­ta­muk­sel­li­sis­ta tie­doista!

• tie­to­tur­va »
Tie­to­tur­va ja gdpr - Si­nun ja asi­ak­kait­te­si par­haaksi!

• konsultointi »
Apua lait­teisto- ja oh­jel­mis­to­han­kin­toihin!

• mikrotuki (Etänörtti) »
Asen­nuk­sia ja eri­lais­ten on­gel­mi­en rat­kon­taa - myös etänä!

• kotisivut »
Sivu­jen teko ja yl­lä­pi­to niin yri­tyk­sil­le kuin yh­dis­tyk­sil­le­kin!

Kotisivut

IT-tykki Mikko Aaltonen tekee ja ylläpitää kotisivuja sekä tarjoaa siinä yhteydessä myös sähköpostitilaa. Vähän tarkemmin eriteltynä tarjolla on seuraavia osa-alueita:

  1. Verkkotunnuksen hankinta ja ylläpito. Vuosimaksun suuruus riippuu kiintolevytilasta, sähköpostilaatikoiden lukumäärästä ym. yksityiskohdista.
  2. Traficomille .fi -verkkotunnusten rekisteröintimaksun hoitaminen. Muiden verkkotunnusten osalta Traficom ei veloita maksuja.
  3. Palvelintilan ja liikennöintimäärien arviointi &aml; tilan järjestäminen kotisivuja ja sähköposteja varten. Jos kapasiteettia on liikaa, saattaa maksaa turhaan moninkertaista vuosihintaa. Jos taas kapasiteetti loppuu kesken, voi tulla ongelmia esim. www-sivujen avaamisessa tai postinkulussa.
  4. Kotisivujen rakentaminen, muokkaaminen ja ylläpito. Tyypillisesti kaikki aineisto saadaan tilaajalta, mutta tarvittaessa voidaan käyttää myös aineistopankkeja tai tuottaa IT-tykin toimesta.
  5. Yllä lueteltuihin vaihtoehtoihin liittyvä konsultointi ja pienet avustustyöt. Voin esimerkiksi osallistua ulkopuolisena henkilönä www-sivujen suunnitteluun ja kommentointiin, vaikka toteutuksen hoitaisi joku muu. Voin myös oikolukea tekstit tai hankkia tarvittavan osan aineistosta.

Kysy IT-tykiltä lisää, kun haluat tietää tarkemmin mahdollisuuksista! Tarkoituksena ei ole ohjata asiakasta luukulta toiselle eikä rupattelemaan mukavia robottien kanssa, vaan IT-tykin kanssa asioidessa ihmistä palvelee aina ihminen!