Lue lisää:

• datapalautus »
Tiedot ta­kai­sin vi­oit­tu­neil­ta tal­len­nus­vä­li­neiltä!

• datan tuhoaminen »
Lopulli­ses­ti eroon luot­ta­muk­sel­li­sis­ta tie­doista!

• tie­to­tur­va »
Tie­to­tur­va ja gdpr - Si­nun ja asi­ak­kait­te­si par­haaksi!

• konsultointi »
Apua lait­teisto- ja oh­jel­mis­to­han­kin­toihin!

• mikrotuki (Etänörtti) »
Asen­nuk­sia ja eri­lais­ten on­gel­mi­en rat­kon­taa - myös etänä!

• kotisivut »
Sivu­jen teko ja yl­lä­pi­to niin yri­tyk­sil­le kuin yh­dis­tyk­sil­le­kin!

Tietoturva, gdpr

Mitä on tietosuoja? EU:n yleinen tietosuoja-asetus gdpr on tuonut konkreettisella tavalla näkyviin sen, että ihmisellä on oikeus omaan henkilöllisyyteensä ja omiin tietoihinsa. Niitä tietoja ei saa käsitellä eikä säilyttää ihan miten sattuu. Lisäksi henkilöillä on aina oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä löytyy ja tarvittaessa tiedot on poistettava henkilön niin vaatiessa - toki kirjanpito- ym. lainsäädännön puitteissa.

Mitä on tietoturva? Tietoturvaa ovat kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla estetään luottamuksellisten tietojen päätyminen vääriin käsiin. Salasanat, tietojen kryptaus, ulkoisten tallennusvälineiden välttäminen, virustorjunta, palomuuri, varmuuskopiointi, tiedonkäytön lokikirjaukset ja monet muut ratkaisut ovat jokainen osa toimivaa tietoturvaa. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin asenteesta. Mitä merkitystä on salasanalla, jos se on "qwerty"? Mitä merkitystä on palomuurilla, jos jokaiselle sovellukselle annetaan täydet oikeudet ohittaa se?

Usein tietoturvan ajatellaan koskevan vain tietokoneita ja älylaitteita, mutta myös ovien lukitus, valvontakamerat, lukittavat paperiarkistot, silppurit ja muut vastaavat ratkaisut ovat oleellinen osa tietoturvaa.

Tietosuoja koskee asiasisältöä ja tietoturva suojauksessa tarvittavaa tekniikkaa. Molempien osa-alueiden on oltava kunnossa. Ei ole kovin hyödyllistä koota tietoa henkilörekistereistä, jos teknisen osaamisen puolesta niitä ei voida suojata. Vastaavasti ei ole iloa tehokkaasta suojauksesta, jos kyseinen tekniikka ei kata kaikkea suojaustarpeen piirissä olevaa tietoa.

IT-tykki Mikko Aaltonen auttaa molempien osa-alueiden toteutuksessa. Tarjolla ovat mm. seuraavat vaihtoehdot:

- auditointi eli toimintaympäristön arviointi.
- korjausehdotusten ja kustannusarvion teko.
- tietoturvaan liittyvien ohjelmistojen asennus.
- tietoturvaan liittyvien ohjelmistoasetusten säätö.
- lukituksen ja kameravalvonnan ratkaisut.
- tietotilinpäätöksen kirjoittaminen.
- rekisteriselosteiden ja muiden dokumenttien kirjoittaminen.

Yllä luetelluista vaihtoehdoista voidaan valita yksi tai useampi vaihtoehto sen mukaan, mikä yrityksen tarve ja tilanne juuri tällä hetkellä on. Lisäksi luetellut toimenpiteet olivat esimerkkejä tyypillisimmistä toimeksiannoista. Myös muut tähän aihepiiriin liittyvät työt kiinnostavat - ota yhteyttä ja käydään tilanne tarkemmin läpi!