Lue lisää:

• datapalautus »
Tiedot ta­kai­sin vi­oit­tu­neil­ta tal­len­nus­vä­li­neiltä!

• datan tuhoaminen »
Lopulli­ses­ti eroon luot­ta­muk­sel­li­sis­ta tie­doista!

• tie­to­tur­va »
Tie­to­tur­va ja gdpr - Si­nun ja asi­ak­kait­te­si par­haaksi!

• konsultointi »
Apua lait­teisto- ja oh­jel­mis­to­han­kin­toihin!

• mikrotuki (Etänörtti) »
Asen­nuk­sia ja eri­lais­ten on­gel­mi­en rat­kon­taa - myös etänä!

• kotisivut »
Sivu­jen teko ja yl­lä­pi­to niin yri­tyk­sil­le kuin yh­dis­tyk­sil­le­kin!

Datapalautus

IT-tykki Mikko Aaltonen auttaa, kun data katoaa tallennusvälineeltä! Olipa kyseessä kiintolevy, ssd-levy, älypuhelin, usb-muistitikku, cd/dvd/bluray, kameran muistikortti tai mitä tahansa muuta vastaavaa, kadonnut data pelastetaan!

Tietojen katoaminen voi johtua monesta syystä. Helpoimpia tapauksia palautuksen suhteen ovat vahingossa poistettujen tiedostojen palauttaminen, levyformatoinnin peruuttaminen ja muut vastaavat tapahtumat, joissa tallennusväline on säilynyt fyysisesti vahingoittumattomana.

Enemmän haastetta on silloin, jos tallennusväline on vaurioitunut elektronisesti (esim. virtapiikin seurauksena) tai fyysisesti (esim. putoamisen tai kastumisen seurauksena). Näissäkin tapauksissa tietojen palauttaminen usein onnistuu, mutta luonnollisesti siinä kuluu enemmän aikaa ja mahdollisesti voidaan tarvita myös varaosia.

Maksuton kuntoarvio ja tarjouksen laskenta! Lähetä tallennusväline IT-tykille arvioitavaksi. Saat veloituksetta kuntoarvion sekä kiinteän kokonaishinnan palautustyölle.

Laskutus vain onnistuneesta palautustyöstä! Jos tarjousta ei hyväksytä tai jos datan palauttaminen jostain syystä epäonnistuu, ei tule veloitustakaan.