IT-tykki | referenssit

 

ympäristöministeriö 2016-2018


Tietoturva. IT-tyk­ki Mik­ko Aal­to­sen eh­kä tun­ne­tuin asi­a­kas kaut­ta ai­kain on ol­lut ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö. IT-tyk­ki osal­lis­tui vuo­si­na 2016-2018 KIRA-digi -hank­keen to­teu­tuk­seen. KIRA-digi on ly­hen­ne sa­nois­ta "kiin­te­än ra­ken­ta­mi­sen di­gi­ta­li­soin­ti" ja si­tä pro­jek­tia jat­kaa KI­RA­Hub.

IT-ty­kin osuus liit­tyi seu­ran­ta­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­seen ja yl­lä­pi­toon. Jär­jes­tel­män avul­la saa­tiin seu­rat­tua eri osa­pro­jek­ti­en ra­hoi­tus­ta. Tie­to­jen poh­jal­ta piir­ret­tiin myös Gantt-kaa­vi­o­ta, jol­la voi­tiin tark­kail­la eri vai­hei­den ete­ne­mistä.

 


Asiakkaita.Osa tä­män ot­si­kon al­la lue­tel­luis­ta asi­ak­kais­ta on uu­sia, osal­le olen teh­nyt töi­tä myös ai­em­pi­na vuo­si­na.

Allteq Solutions Oy, Salo »
Energytech Finland Oy, Salo »
Insinööritoimisto Ekomaa Oy, Orimattila »
Kirakan tila / Savusärvin Oy, Salo »
Kyrön Fysioterapia Ky, Pöytyä »
Lykope Oy, Pöytyä »
Maansiirto Perala Oy, Salo »
Manthoin Poraus Oy, Pöytyä »
Optimi Talouspalvelut Oy OPT, Lahti »
Paloniitty Oy, Hämeenlinna »
Rossum Oy, Lahti »
Salon Reumayhdistys ry, Salo »
Salon Tukituote Oy, Salo »
Tasalan apteekki, Raisio »
Teräsasennus Toivonen Oy, Pöytyä »
TT Estate Oy, Kerava »
Tuoteykköset Oy, Ylöjärvi »
Vipesu, Lahti »
Vipojat Oy, Lahti »
Yritysjelppi Oy, Aura »

 

asiakkaita aiemmilta vuosilta


Asiakkaita.Näil­le asi­ak­kail­le olen teh­nyt työ­suo­ri­tuk­sia, mut­ta en juu­ri nyt ku­lu­van vuo­den ai­ka­na. Tyy­pil­li­nen ti­lan­ne on se, et­tä olen tar­jon­nut mik­ro­tu­kea tms. tar­vit­ta­es­sa, mut­ta tä­nä vuon­na ei ole tois­tai­sek­si tar­vet­ta il­men­nyt.

Asianajotoimisto Niinistö & Niemi Oy, Salo »
Auranmaan Puhallusvilla Oy, Pöytyä »
Daxos Osk, Salo »
Drainman Oy, Helsinki »
EcoUp Oyj, Oulu »
Epora Oy, Teuva »
Isoniitun Kone Oy, Pöytyä »
Japeka Oy, Pöytyä »
Kuninkaantien Apteekki, Salo »
Lumotuli Oy, Tampere »
Mainos-Milpa Oy, Salo »
Mediset Hoivarakentajat Oy, Huittinen »
Motivatec Oy, Huittinen »
Nummen Kone Oy, Pöytyä »
Pansion Apteekki, Turku »
PuuIdea Oy Woodia, Teuva »
Pöytyän Heikkiläntie 140 KOy, Pöytyä.
Rantanen Arkkitehdit, Kerava »
Salon AutoAgent (SHM Finland Oy), Salo »
Salon Kiinteistöhuolto Oy, Salo »
Salon Seudun Työkeskus Oy Kolmituote, Salo »
SaloxCom Oy, Salo »
Scanding Oy, Huittinen »
Talo- ja Maanrakennus Ilkka Rantala Oy, Pöytyä »
Toivonen Consulting Oy, Pöytyä
TulotAn Oy, Lahti »
Väriaalto Oy, Aura »
Ympäristöministeriö, KIRA-digi 2016-2018, Helsinki »